Odluku o poništenju postupaka javne nabavke usluga pod nazivom: Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2022. godini (ponovljeni postupak) 1132-1-2-94-3-64/22

20-837-9_Odluka o izboru_Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH u 2022 godini (ponovljeni postupak).pdf