21.11.2023.
Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu
Završena je sanacija korita rijeke Vrbas uzvodno od ušća Okašnice u Bugojnu. Lijeva obala rijeke Vrbas na tom području značaj ...
15.11.2023.
Delft-FEWS International Software Days
U holandskom gradu Delftu, u sjedištu kompanije Deltares koja je razvila sistem za prognozu i upozorenja na poplave u slivu r ...
08.11.2023.
Počela istraživanja u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj ...
Zvanično je počelo istraživanje u Federaciji BiH, tačnije u Unsko-sanskom kantonu, o utjecajima mogućeg odlaganja nuklearnog ...
07.11.2023.
Osiguranje proticajnog profila rijeke Bosne u općini Ilijaš
Završeni su radovi na osiguranju proticajnog profila rijeke Bosne u naseljima Kadarići, Donja Luka, Gornja Luka, Ribarići i M ...
30.10.2023.
Sinergijom i harmoniziranim metodologijama do RBM planova u BiH u skla ...
Priprema Planova upravljanja riječnim slivovima (RBMP) koji slijede harmoniziranu metodologiju pomoći će bh. institucijama u ...
24.10.2023.
Rekonstrukcija dionice savskog odbrambenog nasipa na području Srednje ...
Nakon završetka aktivnosti na rekonstrukciji dionica odbrambenog nasipa uz Savu i Bosnu, geodetskim snimanjem krune savskog o ...
18.10.2023.
Uređeno 170 metara lijeve i desne obale Željeznice u Otesu
Okončano je uređenje 170 metara lijeve i desne obale korita Željeznice na području općine Ilidža.
13.10.2023.
Danube Forecasting Forum 2023: O sistemima za prognozu i upozoravanju ...
U Budimpešti je održan dvodnevni Danube Forecasting Forum (DAFF) 2023. Bila je to prilika za stručnjake iz sektora voda zemal ...
11.10.2023.
Održan sastanak Stručne grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zag ...
Međunarodnu komisiju za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) čine brojne članice koje rade u skladu s Konvencijom o saradnji na zašti ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20