OBAVJEŠTENJE
14.01.2022.
Obavještenje za Zakup dijela JVD uz rijeku Unu dio kc 5283_4 KO Bihać - Grad-podnosilac zahtjeva N&A Bihać
OBAVJEŠTENJE
01.12.2021.
OBAVIJEST O DAVANJU NA UVID JAVNOSTI ELABORATA O ODREĐIVANJU GRANICE VODNOG DOBRA
JAVNI POZIV
13.11.2021.
Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne u gradu Visoko
JAVNI POZIV
07.10.2021.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne u gradu Zenica
JAVNI POZIV
29.09.2021.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne u općini Kakanj
JAVNI POZIV
27.09.2021.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu STRUKE 2 u općini Odžak
JAVNI POZIV
23.09.2021.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne u općini Maglaj
JAVNI POZIV
14.09.2021.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeka bosne i krivaje u općini zavidovići
JAVNI POZIV
09.09.2021.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne u općini Žepče
JAVNI POZIV
07.09.2021.
JAVNI POZIVI za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Prud u općini Odžak
JAVNI POZIV
24.08.2021.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Drine u općini Foča u FBiH i u gradu Goražde
OBAVJEŠTENJE
13.07.2021.
Obavještenje za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 2688/1 K.O. Otoka I i dio k.č. 1944/1 K.O. Ljusina u općini Bosanska Krupa uz rijeku Unu
1 2 3 4 5 6