Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova pod nazivom: Obezbjeđenje protciajnog profila rijeke Bosne u općini Ilijaš na potezu između dva mosta na regionalnoj cesti Donja Vogošća – Malešići (ponovljeni postupak) - 1132-1-3-149-3-128/23

30-23-2_Odluka o izboru_Obezbjeđenje protciajnog profila rijeke Bosne u općini Ilijaš.pdf