Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Glavni projekat uređenja rijeke Bosne u Maglaju, na dionicama uz kompleks Natron-Hayatai uzvodno od njega u dužini od cca 4 km - 1132-1-2-119-3-105/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Glavni projekat uređenja rijeke Bosne u Maglaju, na dionicama uz kompleks Natron-Hayatai uzvodno od njega u dužini od cca 4 km - 1132-1-2-119-3-105/21