Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Izrada glavnog projekta Obezbjeđenje proticajnog profila Željeznice na dionici od ušća u Bosnu do Otesa uz osiguranje od plavljenja desne obale u ulici Spomenik (ponovljeni postupak) - 1132-1-2-158-3-132/23

30-1309-18_Odluka o izboru_GP Obezbjeđenje proticajnog profila Željeznice ulici Spomenik.pdf