Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Nadogradnja i unapređenje postojećeg hidrološko-hidrauličkog i prognostičkog modela rijeke Bosne u okviru sistema prognoze poplava u AVP Sava - ponovljeni postupak - 1132-1-2-160-3-135/23

70-997-10_Odluka o izboru_Nadogradnja i unapređenje postojećeg hidrološko-hidrauličkog i prognostičkog modela.pdf