Odluka o pokretanju i Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova - Dodatni radovi na projektu: Regulacija korita rijeke Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica od petlje Butile do ušća Miljacke

Odluka o pokretanju
Poziv za dostavljanje zahtjeva