Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 30-141-2/21 od 10.2.2021. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Spreče nizvodno od ušća Jale, općina Lukavac - 1132-1-3-158-3-134/20

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 30-141-2/21 od 10.2.2021. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki  radova - Uređenje lijeve obale rijeke Spreče nizvodno od ušća Jale, općina Lukavac - 1132-1-3-158-3-134/20