RADNI PLAN ZA PRIPREMU I USVAJANJE PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2024 – 2029)

RADNI PLAN ZA PRIPREMU I USVAJANJE PURP SAVA FBIH_2024_2029.pdf