Sufinansiranje uređenja korita Spreče

Od 2010. godine do danas, u više faza uređivano je korito Spreče na području općine Lukavac. Riječ je o dionici od površinskog kopa Šikulje do taložnice Bijelo more dužine 3.000 metara. Radovi će biti nastavljeni i u ovoj godini. Cilj je spriječiti česta plavljenja poljoprivrednih površina, industrijskih i stambenih objekata te lokalnih saobraćajnica. Dodatni problem je zagađenost Spreče otpadnim vodama tuzlanskog bazena, tako da plavljenje uzrokuje i kontaminaciju zemljišta.
Trasa uređenja korita Spreče u Lukavcu od izvedenog dijela do ušća Jale dužine 2.600 metara, podijeljena je na pet dionica. Zbog velike investicione vrijednosti od 14,2 miliona KM, realizacija i ovog projekta će biti u fazama. Vrijednost radova na prvoj dionici planiranih u ovoj godini je 1,75 miliona KM. S obzirom da je 950.000 KM, koliko je za realizaciju projekta osigurala Agencija za vodno područje rijeke Save - nedovoljno, u finansiranju će učestvovati i Tuzlanski kanton.
O ovoj temi razgovarano je prilikom susreta direktora Agencije Sejada Delića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Emira Begića. Međusobna prava i obaveze bila bi definirana Sporazumom o zajedničkom finansiranju, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Ovim ulaganjima osigurava se zaštita industrijskih postrojenja, stambenih objekata, putne infrastrukture, magistralnog puta Doboj-Tuzla i poljoprivrednog zemljišta u općini Lukavac od štetnog djelovanja velikih voda.