2. BiH kongres o vodama


Sarajevo, 07. i 08. novembar 2019.

Udruženje konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) organizira Drugi BiH Kongres o vodama. [više...]