Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelne informacije
07.06.2023.
Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu
Počela je regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu. U uređenje oko 700 metara korita, Agencija za vodno područje rijeke Save ...
06.06.2023.
Općina Ilijaš: Na profilu HS Ljubnići postavljena nova oprema za mjere ...
U okviru projekta SMARTRIVER, u općini Ilijaš, na lokaciji postojeće hidrološke stanice na rijeci Bosni, instalirana je i pos ...
05.06.2023.
Delegacija Kosova posjetila Agenciju za vodno područje rijeke Save
U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save boravila je delegacija Kosova. Posjet je organiziran u okviru programa koji ...
25.05.2023.
Vlada Federacije BiH: Razgovor o prevenciji i sanaciji šteta od poplav ...
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, zamjenik premijera i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta ...
26.04.2023.
Intervju za časopis „Voda i mi“ - Sejad Delić: Pravi izazov je sačuvat ...
Prošle godine usvojeni su Planovi upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save i vodno područje Jadranskog mora u FBiH. ...
12.04.2023.
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u naselju Povezice, općina Kakanj
U ovoj godini planiran je nastavak radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne, dionica dužine 200 metara, od profila P1 do ...
03.04.2023.
Uređenje korita rijeke Bosne u općini Vogošća
Završeno je uređenje desne obale rijeke Bosne u Ulici Nova željeznička stanica, uzvodno od mosta za naselje Svrake u općini V ...
29.03.2023.
O vrhunskim rezultatima Informacionog sistema voda u programu BHRT-a
Odjeljenje za informacioni sistem voda Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save kontinuirano prat ...
27.03.2023.
Završeno uređenje desne obale Bosne u Zenici – I faza
Završena je prva faza uređenja desne obale rijeke Bosne u Zenici, nizvodno od mosta na magistralnom putu M-17 prema mostu Dri ...
Obavještenja i javni pozivi
Youtube kanal
Kliknite ovdje da pogledate naš youtube kanal na kojem objavljujemo zanimljive
video materijale u vezi sa aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save