Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelne informacije
29.11.2022.
Sastanak o vodnim naknadama
U skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH (član 194. stav 3.), glavni federalni vodni inspektor dužan je najmanje dva puta ...
16.11.2022.
Studenti i profesori Građevinskog fakulteta obišli preventivne radove ...
Nakon upoznavanja s radom Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save, studenti i nastavnici Građevinsk ...
11.11.2022.
Izrada Master plana aglomeracija u BiH
Početkom jula 2022. godine zvanično je počela realizacija projekta „Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito plan ...
11.11.2022.
Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Sa ...
U skladu s odredbama Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine te Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetno ...
10.11.2022.
Uređenje korita rijeka Bosne i Željeznice u Kantonu Sarajevo u 2022. g ...
U ovoj godini ugovoreno je više preventivnih radova na odbrani od poplava na vodotocima I kategorije na području Kantona Sara ...
01.11.2022.
Studenti i profesori Građevinskog fakulteta UNSA u posjeti Agenciji
Studenti Građevinskog fakulteta UNSA - koji izučavaju predmete Riječna hidrotehnika i Zaštita voda u okviru 2. ciklusa studij ...
01.11.2022.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici
Planom i Finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2022. godinu predviđeni su radovi na uređenju desne ob ...
21.10.2022.
Podrška EU održivom upravljanju vodnim resursima u Bosni i Hercegovini ...
„Podrška Europske unije upravljanju riječnim slivovima u BiH“ naziv je projekta koji bi trebao ubrzati potrebne reforme u sek ...
21.10.2022.
Vodne naknade – jedini prihod za očuvanje i upravljanje vodnim resursi ...
Vodne naknade su jedan od 400 parafiskalnih javnih prihoda, koliko ih je trenutno u Bosni i Hercegovini.
Obavještenja i javni pozivi
Youtube kanal
Kliknite ovdje da pogledate naš youtube kanal na kojem objavljujemo zanimljive
video materijale u vezi sa aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save
Info - Vanredna stanja