Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelne informacije
04.10.2022.
Stručno-poslovna posjeta proizvođaču hidrometrijske opreme u Njemačkoj ...
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora boravili su u trodnevnoj pos ...
29.09.2022.
Kanton Sarajevo: Uređenje korita Bosne i Željeznice
Nakon što je Općina Novi Grad Sarajevo izdala građevinsku dozvolu, počeli su radovi na regulaciji 350 metara korita rijeke Bo ...
19.09.2022.
Šestogodišnji Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u ...
Odlukom koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela Plan upravl ...
16.09.2022.
Regulacija korita rijeke Bosne nizvodno od petlje Butile
Počeli su radovi na regulaciji 350 metara korita Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica nizvodno od petlje Buti ...
07.09.2022.
Posjeta delegacije SECO i Ambasade Švicarske
U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save boravila je delegacija Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i švicarskog ...
31.08.2022.
Novi Grad i Vogošća: Počeli radovi na osiguranju proticajnog profila r ...
Radovi na trajnoj regulaciji korita rijeke Bosne na području općina Ilidža, Novi Grad Sarajevo i Vogošća izvode se od 2015. g ...
29.08.2022.
Radni sastanak o putnoj komunikaciji u TK i regulaciji korita Spreče
Na inicijativu premijera Federacije BiH Fadila Novalića, održan je sastanak s delegacijom Tuzlanskog kantona koju je predvodi ...
19.08.2022.
Završna faza izgradnje parapetnog zida Grebnice - Bazik
U završnoj fazi je izgradnja parapetnog zida na potezu Grebnice - Bazik u srednjoj Posavini. Time je i ovaj zaštitni vodni ob ...
Obavještenja i javni pozivi
Youtube kanal
Kliknite ovdje da pogledate naš youtube kanal na kojem objavljujemo zanimljive
video materijale u vezi sa aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save
Info - Vanredna stanja