Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelne informacije
11.05.2021.
Projekti uređenja riječnih korita
Za Agenciju za vodno područje rijeke Save u toku je građevinska sezona u 2021. godini.
19.04.2021.
Završene prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područj ...
Zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za v ...
09.04.2021.
Aktivnosti na pripremi Plana upravljanja vodama za vodno područje rije ...
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, pripremila je Nacr ...
06.04.2021.
Prognozni model za sliv rijeke Bosne
Projekat „Tehnička pomoć kod uspostave sistema za hidrološko prognoziranje poplava na slivu rijeke Save“ (faza 1: rijeka Bosn ...
22.03.2021.
Saopćenje za javnost povodom Svjetskog dana voda
Zbog pandemije korona-virusa i poštivanja epidemioloških mjera, institucije za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini ove g ...
18.03.2021.
Agencija za vodno područje rijeke Save planira nastavak uređenja korit ...
Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo posjetio je gradonačelnik Visokog sa saradnicima.
05.03.2021.
Prezentacija Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke ...
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝, br.70/06) Agencija za vodno podru ...
03.03.2021.
Višemilionska ulaganja u uređenje i regulaciju rijeka u Tuzlanskom kan ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2021. godinu predvidjela regulaciju i uređ ...
24.02.2021.
Realizacija projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za preventivne aktivnosti i radove na odbrani od poplava na površinskim vo ...
Obavještenja i javni pozivi
Youtube kanal
Kliknite ovdje da pogledate naš youtube kanal na kojem objavljujemo zanimljive
video materijale u vezi sa aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save
Info - Vanredna stanja