Plan upravljanja (2016 - 2021)
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016 – 2021)
Plan upravljanja (2022 - 2027)
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022 – 2027)
Studijska dokumentacija
Studijsko-strateška dokumentacija u vezi s upravljanjem vodama na vodnom području rijeke Save
Kontakt 
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Anisa Čičić-Močić
rukovodilac Sektora Planiranja
anisa@voda.ba
033/726-432
Aktuelno
19.04.2021.
Završene prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područj ...
Zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za v ...
09.04.2021.
Aktivnosti na pripremi Plana upravljanja vodama za vodno područje rije ...
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, pripremila je Nacr ...
18.03.2021.
Agencija za vodno područje rijeke Save planira nastavak uređenja korit ...
Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo posjetio je gradonačelnik Visokog sa saradnicima.
05.03.2021.
Prezentacija Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke ...
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝, br.70/06) Agencija za vodno podru ...
21.10.2020.
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH ...
Prema Radnom planu za pripremu i usvajanje...
23.03.2020.
Dan voda 2020.
Nije potrebno isticati značaj ovog prirodnog resursa kao i činjenicu da bez vode nema ni života na Zemlji.
01.10.2019.
2. BiH kongres o vodama
Udruženje konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) organizira Drugi BiH Kongres o vodama....
24.03.2017.
Svjetski dan voda 2017
U Zenici je 22. i 23. marta 2017. godine kako je i planirano, održan radno-svečani skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana ...
13.11.2015.
Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu
Nedavno je u prostorijama Općine Pale...