Agencija za vodno područje rijeke Save planira nastavak uređenja korita u Visokom

Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo posjetio je gradonačelnik Visokog sa saradnicima. Razgovarano je o regulaciji vodotoka na tom području. U projekte uređenja korita Bosne u Visokom, Agencija za vodno područje rijeke Save, od 2012. godine uložila je 2 miliona i 150 hiljada maraka.

- Uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu promijenilo je potpuno izgled ovog dijela grada. Želimo nastaviti ovaj projekat kako bi  u potpunosti uredili korito Bosne. Nadamo se nastavku uspješne saradnje sa Agencijom za vodno područje rijeke Save - izjavio je gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.

Direktor AVP Sava Sejad Delić je objasnio da zbog hitnih intervencija na Spreči i Usori, koje su iziskivale značajna finansijska sredstva, Agencija u Plan i Finansijski plan za 2021. godinu nije uvrstila uređenje riječnih korita u Visokom.

-Međutim zbog zaštite građana, smanjenja rizika od poplava a time i velikih materijalnih šteta, rebalansom ćemo izdvojiti sredstva i za ove radove. Od Grada Visoko očekujemo da riješi imovinsko-pravne odnose, osigura urbanističke i građevinske dozvole za nastavak radova - rekao je Delić.

Krajem novembra prošle godine završeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom. Radovi su izvođeni u fazama. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je milion i 800 hiljada maraka, Agencija za vodno područje rijeke Save uložila je 1,6 miliona. Grad Visoko je podržao radove sa 200 hiljada maraka.