Informacioni centar voda
U okviru obilježavanja Svjetskog dana voda 22.marta 2016. godine upriličena je svečanost puštanja u rad savremenog Informacinog centra voda u “Agenicij za vodno područje rijeke Save” Sarajevo.

Centar je u rad pokrenuo Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, čime je okončan višemjesečni rad na uspostavi jednog tehnički i tehnološki savremenog centra koji ima za cilj prikupljanje, obradu i vizualnu prezentaciju podataka, kako iz oblasti Upravjanja vodama (ISV sistema) tako i iz sistema hidrološkog monitoringa površinskih i podzemnih voda sa preko 100 savremenih automatskih stanica postavljenih na gotovo svim vodotocima u slivu rijeke Save u Federaciji BiH koji su u nadležnosti ove Agencije. Prema raspoloživim saznanjima, ovaj centar je trenutno najsavremeniji Informacioni centar ove vrste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji.

Centar će u daljem razvoju služiti ne samo obradi podataka iz hidrološkog monitoringa i uspostavi sistema ranog upozoravanja na poplave u realnom vremenu, nego i na prikupljanju, sistematizovanju i obradi i drugih relevantnih vodoprivrednih informacija i podataka, bitnih za integralno i održivo upravljanje vodama na vodnom podrčju rijeke Save u Federaciji BiH.
Line
Kliknite da pogledate video
02:35 minuta - Pogledajte kratki video o Odjeljenju za informacioni sistem voda koje djeluje u okviru Sektoru za upravljanje vodama
Informacioni sistem voda
Informacioni sistem voda i monitoring na vodotocima u slivu rijeke Save
Platforme za prognozu poplava
Informacioni sistem voda i monitoring na vodotocima u slivu rijeke Save
ISV
Informacioni sistem voda (ISV) - Javno dostupne aplikacije su Javna karta i Identifikacija pripadnosti k.č.
Prikaz vodostaja
Informacioni sistem voda i monitoring na vodotocima u slivu rijeke Save
Vodostaji Plus
Informacioni sistem voda i monitoring na vodotocima u slivu rijeke Save
Kontakt  
informacije
Sektor za informacioni sistem voda
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Odjeljenje za prognozu
Maja Radić
radic@voda.ba
033/726-424
Alma Sinanović
asinanovic@voda.ba
033/726-429
Hajrudin Mičivoda
hajrudin@voda.ba
033/726-436
Adnan Topalović
topalovic@voda.ba
033/726-419
Haris Fišeković
fisekovic@voda.ba
033/726-406