Nabavke
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti u vezi sa upravljanjem vodnim resursima, sprječavanjem poplava, izgradnjom vodozaštitnih objekata i drugim poslovima u vezi sa njenom djelatnošću. Na ovom linku nalaze se informacije o javnim nabavkama, planovima i rezultatima provedenih postupaka.
Nabavke
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti u vezi sa upravljanjem vodnim resursima, sprječavanjem poplava, izgradnjom vodozaštitnih objekata i drugim poslovima u vezi sa njenom djelatnošću. Na ovom linku nalaze se informacije o javnim nabavkama, planovima i rezultatima provedenih postupaka.
Tabela realizacije
Kliknite na naziv tabele realizacije da pogledate i preuzmete dokument
Odluke i pozivi za nabavke