Finansije, pravni i opšti poslovi
Sektor za finansijsko-računovodstvene, pravne, kadrovske i opšte poslove
Vodne naknade
Odjeljenje za praćenje i upravljanje posebnim vodnim naknadama.
Javne nabavke
Odjeljenje za upravljanje procesom javnih nabavki za potrebe Agencije
Kontakt 
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Aida Salahović
rukovodilac Sektora za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove
salahovic@voda.ba
033/726-448
Aktuelno
06.10.2020.
Regulacija korita Tinje i Spreče u Tuzlanskom kantonu
Na sastanku s predstavnicima Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK...
29.09.2020.
Predstavnici AVP SAVA u posjeti Srednjobosanskom kantonu
S čelnicima lokalnih zajednica razgovarano je o projektima čija je realizacija u toku, ali i novim...
09.08.2020.
Delić: Osiguran milion KM za uređenje korita rijeke Spreče
Agencija za vodno područje rijeke Save izmjenom i dopunom ovogodišnjeg ...
20.02.2019.
Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu
Dana 20.februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede...