Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
20.09.2023.
U toku sanacija korita rijeke Vrbas uzvodno od ušća Okašnice u Bugojnu ...
U toku je čišćenje i uređenje 350 metara obala rijeke Vrbas na području općine Bugojno. Dionica na kojoj se izvode radovi je ...
20.09.2023.
Uređeno 185 metara korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu – Uskoplju
Završeno je uređenje 185 metara korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu - Uskoplju. Riječ je o nastavku regulacije iz prošle god ...
28.08.2023.
Nova organizaciona jedinica AVP Sava - Sektor za informacioni sistem v ...
Značaj Informacionog sistema voda najbolje se ogleda u općim ciljevima njegove uspostave definiranim članom 98. Zakona o voda ...
24.08.2023.
Izvršena primopredaja radova u Kaknju
Završeno je uređenje 750 metara lijeve obale Bosne od Cementarinog do Mosta mladosti u Kaknju.
01.08.2023.
Regulacija korita rijeke Bosne u Kantonu Sarajevo
Zbog plitkih korita Bosne i pritoka - Željeznice, Zujevine, Dobrinje i Miljacke te bujica s oboda i visokog nivoa podzemnih v ...
31.07.2023.
U toku čišćenje korita rijeke Bosne
Tokom novembarskih poplava 2021. godine, privredna zona Rajlovac pretrpjela je značajne štete. Do izvođenja trajne regulacije ...
27.07.2023.
Završeno uređenje desne obale Bosne u Zavidovićima
Uređenja korita i obala rijeke Bosne u Zavidovićima višegodišnji je projekt Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo. ...
27.07.2023.
Svjetska banka: Za zaštitu od poplava 37 miliona eura
Oko 300.000 ljudi u Bosni i Hercegovini bit će bolje zaštićeno od poplava uz finansiranje Svjetske banke, koje je odobrio nje ...
14.07.2023.
Reakcija Agencije za vodno područje rijeke Save na izjave načelnika Op ...
Agencija za vodno područje rijeke Save reagirala je na izjave načelnika Općine Foča/FBiH objavljene u Dnevniku RTV BPK o izvr ...