Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
info@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
29.05.2024.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju
Primopredajom između Agencije za vodno područje rijeke Save i Općine Maglaj, okončano je uređenje 250 metara desne obale rije ...
09.05.2024.
Posjeta federalnih ministara agenciji za vodno područje rijeke Save S ...
Prezentacija informacioni sistem voda AVP sava - implementacija it platforme za upravljanje poplavama
19.04.2024.
Izvršena primopredaja radova u Lukavcu
Primopredajom između Agencije za vodno područje rijeke Save i Grada Lukavca, okončani su radovi na projektu “Uređenje korita ...
18.04.2024.
Vlada FBiH: Donesen Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno podr ...
Odlukom koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH donijela je Plan upravl ...
04.04.2024.
Saopćenje za javnost Agencije za vodno područje rijeke Save
Iznošenjem neistina u javnosti i manipuliranjem činjenicama o izgradnji obaloutvrde u Goraždu, gradonačelnik Goražda Ernest I ...
25.03.2024.
Predstavnici Sektora za ISV posjetili Republički hidrometeorološki zav ...
Uposlenici Sektora za informacioni sistem voda Agencije za vodno područje rijeke Save posjetili su Republički hidrometeorolo ...
22.03.2024.
Mostar: Obilježen Dan voda
Centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dana voda 2024. u Federaciji Bosne i Hercegovine održana je u Mostaru.
20.03.2024.
Svjetski dan voda
Od samita u Rio de Janeiru 1993. godine, kada je Generalna skupština UN-a donijela odluku o proglašenju 22. marta/ožujka kao ...
15.03.2024.
IT platforma za upravljanje poplavama – FLOOD SMART
Informacioni sistem voda (ISV) u BiH dizajniran je u skladu s entitetskim zakonima o vodama i preporukama Europske Unije