Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
15.07.2022.
Nastavak realizacije projekata u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede ...
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić je s direktorima projektne jedinice koja realizira ...
16.06.2022.
Aktivnosti Agencije za vodno područje rijeke Save predstavljene u prog ...
Održavanje i preventivne aktivnosti na vodotocima I kategorije, upravljanje zaštitnim vodnim objektima, izrada mapa opasnosti ...
01.06.2022.
Međunarodni dan rijeke Save
Dan rijeke Save, 1. juni, obilježava se od 2007. godine. Cilj je skrenuti pažnju na njene ekološke vrijednosti, privredni pot ...
30.05.2022.
U 2022. godini monitoring na 60 mjernih mjesta
Planiranje, organizacija i provođenje monitoriga površinskih ali i podzemnih voda zakonska je obaveza Laboratorije za vode Ag ...
25.05.2022.
Regulacija korita Spreče u Lukavcu
Uređenje korita rijeke Spreče na području Lukavca je višegodišnji projekat Agencije za vodno područje rijeke Save i provodi s ...
29.04.2022.
Počela sanacija parapetnog zida Grebnice – Bazik
Počela je sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice - Bazik u srednjoj Posavini. Ovaj zaštitni vodni objekat trenutno je n ...
15.04.2022.
Zaštita od štetnog djelovanja velikih voda u Kantonu Sarajevo
Agencija za vodno područje rijeke Save organizirala je prezentaciju dva projektna rješenja čiji je cilj rješavanje problema z ...