Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
21.03.2023.
Saopćenje za javnost povodom Svjetskog dana voda
Svjetski dan voda obilježava se već tri decenije 22. marta/ožujka. Iz godine u godinu raznim sadržajima nastoji se skrenuti p ...
09.02.2023.
U Bihaću predstavljeni Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za v ...
Nakon Sarajeva i Tuzle, u Bihaću su predstavljeni Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u ...
31.01.2023.
Uzorkovanje vode
Na zahtjev glavnog federalnog vodnog inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, u utorak 31.1.2023. godine, u ranim ...
19.01.2023.
U Tuzli predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vod ...
Nakon Sarajeva, javna prezentacija Nacrta plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save održana je i u T ...
11.01.2023.
Osiguranje proticajnog profila korita rijeke Željeznice u općini Trnov ...
Čišćenjem korita Željeznice na više lokacija na području općine Trnovo, vršeno je osiguranje njenog proticajnog profila i tim ...
10.01.2023.
Aktivnosti u Informacionom sistemu voda
Odjeljenje za informacioni sistem voda Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save zaduženo je za ko ...
09.01.2023.
Očišćeno korito Spreče na više lokacija
Završeno je čišćenje korita Spreče na više lokacija u četiri mjesne zajednice na području Gračanice. Riječ je o MZ Pribava, D ...
29.12.2022.
Direktor AVP Sava Sejad Delić: Zadovoljan sam urađenim u 2022. godini ...
Zadovoljan sam realizacijom Plana i finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save-Sarajevo u 2022. godini. Brojni ...
28.12.2022.
Zasjedao UO projekta “Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH” ...
Prvi sastanak članova Upravnog odbora projekta „Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH“ koji financira Europska unij ...