Dokumenti
Tokom redovnih aktivnosti, Agencija za vodno područje rijeke Save oslanja se na veliki broj planskih, zakonskih i drugih zvaničnih akata. Svojim djelovanjem i sama proizvodi određenu dokumentaciju. Sistematizovali smo dokumente kako bismo omogućili što lakši uvid u njihov sadržaj.
Dokumenti
Tokom redovnih aktivnosti, Agencija za vodno područje rijeke Save oslanja se na veliki broj planskih, zakonskih i drugih zvaničnih akata. Svojim djelovanjem i sama proizvodi određenu dokumentaciju. Sistematizovali smo dokumente kako bismo omogućili što lakši uvid u njihov sadržaj.
Pregled dokumenata
Molimo vas odaberite grupe dokumenata iz drop-down menija