Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
28.01.2022.
Sanacija korita rijeke Vrbas
Uređenjem korita rijeke Vrbas u naselju Boljkovac u općini Gornji Vakuf-Uskoplje, zaustavljena je erozija obala koja je uništ ...
21.01.2022.
Uređenje korita rijeke Bosne u općini Vogošća
O uređenju korita rijeke Bosne razgovarano je na sastanku direktora Agencije za vodno područje rijeke Save i federalnog minis ...
17.01.2022.
Uređenje obala rijeke Bosne u Ilijašu i Vogošći
Završena je treća faza uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od ušća Gnionice. S obzirom da je riječ o cent ...
07.01.2022.
Intervju za časopis "Voda i mi"
Deset miliona za zaštitu i preventivne radove na odbrani od poplava u 2022.
05.01.2022.
Laboratorija za vode AVP Sava: Podsliv Bosne ima najlošiji kvalitet vo ...
Ispitivanje sastava i kvaliteta površinskih i tehnoloških voda deponija, otpadnih iz sistema javne odvodnje, sedimenata, njih ...
31.12.2021.
Kontinuiran razvoj Informacionog sistema voda Agencije za vodno područ ...
U periodu od 2008. godine do danas, Agencija za vodno područje rijeke Save je u okviru Informacionog sistema voda razvila sve ...
18.11.2021.
Sufinansiranjem do brže regulacije korita
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, direktor i rukovodioci Sektora, razgovarali su s načelnikom i s ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti