Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
07.06.2023.
Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu
Počela je regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu. U uređenje oko 700 metara korita, Agencija za vodno područje rijeke Save ...
06.06.2023.
Općina Ilijaš: Na profilu HS Ljubnići postavljena nova oprema za mjere ...
U okviru projekta SMARTRIVER, u općini Ilijaš, na lokaciji postojeće hidrološke stanice na rijeci Bosni, instalirana je i pos ...
05.06.2023.
Delegacija Kosova posjetila Agenciju za vodno područje rijeke Save
U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save boravila je delegacija Kosova. Posjet je organiziran u okviru programa koji ...
25.05.2023.
Vlada Federacije BiH: Razgovor o prevenciji i sanaciji šteta od poplav ...
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, zamjenik premijera i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta ...
26.04.2023.
Intervju za časopis „Voda i mi“ - Sejad Delić: Pravi izazov je sačuvat ...
Prošle godine usvojeni su Planovi upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save i vodno područje Jadranskog mora u FBiH. ...
12.04.2023.
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u naselju Povezice, općina Kakanj
U ovoj godini planiran je nastavak radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne, dionica dužine 200 metara, od profila P1 do ...
03.04.2023.
Uređenje korita rijeke Bosne u općini Vogošća
Završeno je uređenje desne obale rijeke Bosne u Ulici Nova željeznička stanica, uzvodno od mosta za naselje Svrake u općini V ...
29.03.2023.
O vrhunskim rezultatima Informacionog sistema voda u programu BHRT-a
Odjeljenje za informacioni sistem voda Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save kontinuirano prat ...
27.03.2023.
Završeno uređenje desne obale Bosne u Zenici – I faza
Završena je prva faza uređenja desne obale rijeke Bosne u Zenici, nizvodno od mosta na magistralnom putu M-17 prema mostu Dri ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti