Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
21.11.2023.
Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu
Završena je sanacija korita rijeke Vrbas uzvodno od ušća Okašnice u Bugojnu. Lijeva obala rijeke Vrbas na tom području značaj ...
15.11.2023.
Delft-FEWS International Software Days
U holandskom gradu Delftu, u sjedištu kompanije Deltares koja je razvila sistem za prognozu i upozorenja na poplave u slivu r ...
08.11.2023.
Počela istraživanja u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj ...
Zvanično je počelo istraživanje u Federaciji BiH, tačnije u Unsko-sanskom kantonu, o utjecajima mogućeg odlaganja nuklearnog ...
07.11.2023.
Osiguranje proticajnog profila rijeke Bosne u općini Ilijaš
Završeni su radovi na osiguranju proticajnog profila rijeke Bosne u naseljima Kadarići, Donja Luka, Gornja Luka, Ribarići i M ...
30.10.2023.
Sinergijom i harmoniziranim metodologijama do RBM planova u BiH u skla ...
Priprema Planova upravljanja riječnim slivovima (RBMP) koji slijede harmoniziranu metodologiju pomoći će bh. institucijama u ...
24.10.2023.
Rekonstrukcija dionice savskog odbrambenog nasipa na području Srednje ...
Nakon završetka aktivnosti na rekonstrukciji dionica odbrambenog nasipa uz Savu i Bosnu, geodetskim snimanjem krune savskog o ...
18.10.2023.
Uređeno 170 metara lijeve i desne obale Željeznice u Otesu
Okončano je uređenje 170 metara lijeve i desne obale korita Željeznice na području općine Ilidža.
13.10.2023.
Danube Forecasting Forum 2023: O sistemima za prognozu i upozoravanju ...
U Budimpešti je održan dvodnevni Danube Forecasting Forum (DAFF) 2023. Bila je to prilika za stručnjake iz sektora voda zemal ...
11.10.2023.
Održan sastanak Stručne grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zag ...
Međunarodnu komisiju za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) čine brojne članice koje rade u skladu s Konvencijom o saradnji na zašti ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti