Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
18.11.2021.
Sufinansiranjem do brže regulacije korita
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, direktor i rukovodioci Sektora, razgovarali su s načelnikom i s ...
17.11.2021.
AVP Sava i Ministarstvo privrede KS: Sufinansiranje uređenja vodotoka ...
Mogućnosti zajedničkih ulaganja u projekte uređenja vodotoka I kategorije na području Kantona Sarajevo Željeznice i Bosne, bi ...
12.11.2021.
Od planiranih 10 km, uređeno 5,7 km korita Bosne i pritoka u Sarajevsk ...
Na području Kantona Sarajevo, ukupna dužina vodotoka I kategorije je 47,3 km (Bosna 31 km i Željeznica 16,3 km).
04.11.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na ušću Zgošće
U prethodnom periodu, Agencija za vodno područje rijeke Save finansirala je izvođenje radova na uređenju desne obale rijeke B ...
29.10.2021.
Uređenje obala rijeke Bosne u Ilijašu
U toku je uređenje obala rijeke Bosne u općini Ilijaš, nizvodno od regulisanog dijela. Dužina izvođenja radova na desnoj obal ...
29.10.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća
U toku je uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća. Riječ je o dionici uzvodno i nizvodno od ušća Ljubine dužine 15 ...
28.10.2021.
Redovno nadzorno ocjenjivanje u Laboratoriji za vode AVP Sava
Institut za akreditiranje BiH (BATA) obavio je redovno nadzorno ocjenjivanje u Laboratoriji za vode Agencije za vodno područj ...
26.10.2021.
Saopćenje o sanacionim radovima na koritu rijeke Plive
Rijeka Pliva se u skladu s odredbama člana 5. Stav (2) Zakona o vodama Federacije BiH, svrstava u vodotoke I kategorije.
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti