Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
20.09.2021.
Delić: Intenzivne aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne
Agencija za vodno područje rijeke Save intenzivno vrši aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne s ciljem poboljšanja hidr ...
09.09.2021.
Sastanak o sanaciji i uređenju korita Tinje u Srebreniku
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo godinama učestvuje u realizaciji projekata sanacije i uređenja korita i obala ...
17.08.2021.
Regulacija korita Bosne u Zavidovićima
U toku je regulacija Bosne u općini Zavidovići. Riječ je o projektu koji Agencija za vodno područje rijeke Save realizira viš ...
16.07.2021.
Čišćenje korita Spreče
Na osam lokacija u pet mjesnih zajednica Gračanice izvršeno je čišćenje korita Spreče. Riječ je o Stjepan Polju, Gračanici, D ...
16.07.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču
Planom i finansijskim Planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu predviđen je nastavak radova na uređenju ...
15.07.2021.
Nastavak uređenja korita Vrbasa u Bugojnu
15. 07. 2021. Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i potpredsjednica Federacije BiH boravili su u Bu ...
07.07.2021.
Prezentacija Nacrta Strateške procjene uticaja na okoliš
07. 07. 2021. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pokrenula je aktivnosti na izradi Nacrta Strateške procjene ut ...
07.07.2021.
Osiguranje proticajnog profila na vodotocima I kategorije
07. 07. 2021. U skladu s odredbama Zakona o vodama, pod uređenjem vodotoka i drugih voda podrazumijeva se njihovo održavanje ...
23.06.2021.
Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite u posjeti Agenciji za vo ...
Pravovremena prognoza, informiranje stanovništva i usmjereno djelovanje nadležnih institucija smanjuju rizik od ugrožavanja ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti