Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
12.02.2024.
Očišćeno korito Spreče na više lokacija u Gračanici
Završeno je čišćenje korita Spreče na području nekoliko mjesnih zajednica u Gračanici. Riječ je o Pribavi, Donjoj Orahovici, ...
06.02.2024.
Radionica o izgradnji kapaciteta o razmjeni hidroloških podataka, stan ...
Svjetska meteorološka organizacija (WMO) u saradnji s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save (ISRBC), organizirala je rad ...
02.02.2024.
Posjeta predstavnika Agencije za vodno područje Jadranskog mora Agenci ...
U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo boravili su predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora ...
30.01.2024.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Ilijaš
Završena je posljednja faza projekta uređenja korita rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Ilijaš.
15.01.2024.
Čišćenje korita Spreče na području MZ Krtova
Okončani su radovi na čišćenju 1.770 metara korita rijeke Spreče na području MZ Krtova, Grad Lukavac.
21.11.2023.
Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu
Završena je sanacija korita rijeke Vrbas uzvodno od ušća Okašnice u Bugojnu. Lijeva obala rijeke Vrbas na tom području značaj ...
15.11.2023.
Delft-FEWS International Software Days
U holandskom gradu Delftu, u sjedištu kompanije Deltares koja je razvila sistem za prognozu i upozorenja na poplave u slivu r ...
08.11.2023.
Počela istraživanja u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj ...
Zvanično je počelo istraživanje u Federaciji BiH, tačnije u Unsko-sanskom kantonu, o utjecajima mogućeg odlaganja nuklearnog ...
07.11.2023.
Osiguranje proticajnog profila rijeke Bosne u općini Ilijaš
Završeni su radovi na osiguranju proticajnog profila rijeke Bosne u naseljima Kadarići, Donja Luka, Gornja Luka, Ribarići i M ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti