Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
31.01.2023.
Uzorkovanje vode
Na zahtjev glavnog federalnog vodnog inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, u utorak 31.1.2023. godine, u ranim ...
19.01.2023.
U Tuzli predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vod ...
Nakon Sarajeva, javna prezentacija Nacrta plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save održana je i u T ...
11.01.2023.
Osiguranje proticajnog profila korita rijeke Željeznice u općini Trnov ...
Čišćenjem korita Željeznice na više lokacija na području općine Trnovo, vršeno je osiguranje njenog proticajnog profila i tim ...
10.01.2023.
Aktivnosti u Informacionom sistemu voda
Odjeljenje za informacioni sistem voda Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save zaduženo je za ko ...
09.01.2023.
Očišćeno korito Spreče na više lokacija
Završeno je čišćenje korita Spreče na više lokacija u četiri mjesne zajednice na području Gračanice. Riječ je o MZ Pribava, D ...
29.12.2022.
Direktor AVP Sava Sejad Delić: Zadovoljan sam urađenim u 2022. godini ...
Zadovoljan sam realizacijom Plana i finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save-Sarajevo u 2022. godini. Brojni ...
28.12.2022.
Zasjedao UO projekta “Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH” ...
Prvi sastanak članova Upravnog odbora projekta „Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH“ koji financira Europska unij ...
21.12.2022.
Predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno podru ...
Agencija za vodno područje rijeke Save održala je 20.12.2022. godine prvu javnu prezentaciju Nacrta plana upravljanja rizikom ...
29.11.2022.
Sastanak o vodnim naknadama
U skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH (član 194. stav 3.), glavni federalni vodni inspektor dužan je najmanje dva puta ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti