Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
18.07.2024.
Uskoro čišćenje dijela korita rijeke Drine u Goraždu
Agencija za vodno područje rijeke Save je kroz ugovor o namjenskom prijenosu sredstava izdvojila 170.000 KM za čišćenje napla ...
10.07.2024.
Provedba EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda
U protekle dvije godine provedbe projekta “Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito planiranje i implementaciju E ...
05.07.2024.
Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine ...
U toku je rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica km 31+315 – km 32+950.
04.07.2024.
Nastavak uređenja desne obale rijeke Bosne u naselju Preko
Krajem prošlog mjeseca počelo je uređenje 110 metara desne obale rijeke Bosne u naselju Preko, općina Žepče.
29.05.2024.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju
Primopredajom između Agencije za vodno područje rijeke Save i Općine Maglaj, okončano je uređenje 250 metara desne obale rije ...
09.05.2024.
Posjeta federalnih ministara agenciji za vodno područje rijeke Save S ...
Prezentacija informacioni sistem voda AVP sava - implementacija it platforme za upravljanje poplavama
19.04.2024.
Izvršena primopredaja radova u Lukavcu
Primopredajom između Agencije za vodno područje rijeke Save i Grada Lukavca, okončani su radovi na projektu “Uređenje korita ...
18.04.2024.
Vlada FBiH: Donesen Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno podr ...
Odlukom koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH donijela je Plan upravl ...
04.04.2024.
Saopćenje za javnost Agencije za vodno područje rijeke Save
Iznošenjem neistina u javnosti i manipuliranjem činjenicama o izgradnji obaloutvrde u Goraždu, gradonačelnik Goražda Ernest I ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti