Plan Agencije
Projekti iz plana i finansijskog
plana Agencije
Budžet FBiH
Projekti iz budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine
Druga sredstva
Projekti finansirani od strane međunarodnih institucija (EIB, EU, EBRD, KFSRD, WB,...)
Kontakt
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Mirza Bezdrob
rukovodilac Sektora za realizaciju projekata
mirza@voda.ba
033/726-401
Aktuelno
11.05.2021.
Projekti uređenja riječnih korita
Za Agenciju za vodno područje rijeke Save u toku je građevinska sezona u 2021. godini.
06.04.2021.
Prognozni model za sliv rijeke Bosne
Projekat „Tehnička pomoć kod uspostave sistema za hidrološko prognoziranje poplava na slivu rijeke Save“ (faza 1: rijeka Bosn ...
03.03.2021.
Višemilionska ulaganja u uređenje i regulaciju rijeka u Tuzlanskom kan ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2021. godinu predvidjela regulaciju i uređ ...
24.02.2021.
Realizacija projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za preventivne aktivnosti i radove na odbrani od poplava na površinskim vo ...
03.12.2020.
Regulacija korita rijeke Bosne u Novom Gradu
I u ovoj godini nastavljena je realizacija projekta „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju“.
30.11.2020.
Izvršena primopredaja radova u Visokom
Primopredajom radova ozvaničeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom.
26.11.2020.
Uređenje korita Bosne u Zenici
Uređenje korita Bosne i njena regulacija u Zenici, projekat je koji Agencija za vodno područje rijeke Save, uz podršku Grada ...
07.10.2020.
Uređeno korito na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom
Završeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom. Radovi su izvođeni u fazama...
30.09.2020.
Nastavlja se uređenje korita Bosne u Ilijašu
Od 2014. do 2019. godine AVP Sava je za ove namjene izdvojila više od milion i 200 hiljada...