Plan Agencije
Projekti iz plana i finansijskog
plana Agencije
Budžet FBiH
Projekti iz budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine
Druga sredstva
Projekti finansirani od strane međunarodnih institucija (EIB, EU, EBRD, KFSRD, WB,...)
Kontakt 
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Mirza Bezdrob
rukovodilac Sektora za realizaciju projekata
mirza@voda.ba
033/726-401
Aktuelno
10.02.2022.
Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata
Nakon što je u decembru prošle godine potpisan ugovor s izvođačem radova, planirano je da u 2022. godini budu realizirane akt ...
18.11.2021.
Sufinansiranjem do brže regulacije korita
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, direktor i rukovodioci Sektora, razgovarali su s načelnikom i s ...
12.11.2021.
Od planiranih 10 km, uređeno 5,7 km korita Bosne i pritoka u Sarajevsk ...
Na području Kantona Sarajevo, ukupna dužina vodotoka I kategorije je 47,3 km (Bosna 31 km i Željeznica 16,3 km).
04.11.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na ušću Zgošće
U prethodnom periodu, Agencija za vodno područje rijeke Save finansirala je izvođenje radova na uređenju desne obale rijeke B ...
29.10.2021.
Uređenje obala rijeke Bosne u Ilijašu
U toku je uređenje obala rijeke Bosne u općini Ilijaš, nizvodno od regulisanog dijela. Dužina izvođenja radova na desnoj obal ...
29.10.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća
U toku je uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća. Riječ je o dionici uzvodno i nizvodno od ušća Ljubine dužine 15 ...
26.10.2021.
Saopćenje o sanacionim radovima na koritu rijeke Plive
Rijeka Pliva se u skladu s odredbama člana 5. Stav (2) Zakona o vodama Federacije BiH, svrstava u vodotoke I kategorije.
27.09.2021.
Realizacija Plana upravljanja vodama za vodno područje Save košta 520 ...
Plan upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH za period 2022-2027. godina uskoro će biti upućen Vladi Feder ...