Realizacija Plana upravljanja vodama za vodno područje Save košta 520 miliona KM

Plan upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH za period 2022-2027. godina uskoro će biti upućen Vladi Federacije BiH, na zakonom propisanu proceduru donošenja.

- Plan upravljanja vodama je ključni dokument za donosioce odluka i druge zainteresirane učesnike u procesu donošenja odluka o načinu korištenja, zaštiti i smanjenju zagađenja vodnih resursa unutar određenog vodnog područja. Ovaj plan ima 70 mjera u cilju zaštite i korištenja voda. Implementacija mjera ovog plana iznosi cca 520 miliona KM jer je generalno BiH na jednom niskom startu što se tiče prikupljanja i tretmana otpadnih voda i još uvijek imamo problema oko zona sanitarne zaštite vode za piće, vodosnabdjevanja i slično – rekla je šefica Sektora za planiranje u Agenciji za vodno područje Save Anisa Čičić Močić.

U Planu su najskuplje mjere komunalne infrastrukture i čine 96 posto Plana. To su mjere nadogradnje ili izgradnje postrojenja za tretman komunalnih I industrijskih otpadnih voda.

- Također, podrazumijevaju izgradnju kanalizacije, tehničke mjere zaštite vode za piće te mjere u vodozaštitnim zonama i saniranje divljih deponija – rekla je Čičić Močić.
Nakon izrade Nacrta plana, Agencija je u februaru ove godine započela javnu raspravu, tj.konsultovanje javnosti o navedenom Planu, koja je trajala do kraja augusta 2021.
- Još uvijek primamo komentare na Plan i drago nam je da se javnost uključila u izradu planskog dokumenta koji će dobiti na svom kvalitetu i bit će lakši za implementaciju - kazala je Čičić Močić.

Prema Zakonu o zaštiti okoliša Federacije BiH, za navedeni planski dokument potrebno je pripremiti i Strategiju procjene uticaja na okoliš ovog dokumenta. To je također, uradila Agencija.

- Glavni cilj Plana je dostizanje dobrog stanja voda, a to znači da dostizanje i zadržavanje minimum dobrog stanja površinskih i podzemnih voda, da ne postoje invazivne biljne i životinjske vrste, saniranje divljih deponija i sl. Plan upravljanja vodama će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva proslijediti Vladi Federacije BiH na donošenje – poručila je Čičić Močić. ( AVP SAVA / FENA)