Kontakt
Za informacije o aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save obratite se na ponuđene brojeve telefona ili putem elektronske pošte.
Kontakt
Za informacije o aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save obratite se na ponuđene brojeve telefona ili putem elektronske pošte.
Osnovne informacije
Agencija za vodno područje rijeke Save
ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo, BiH
+387 (0)33 726 400
info@voda.ba
Radno vrijeme od 07:30 do 15:30
Kontakt osoba: Deniza Džaka
e-mail : deniza.dzaka@voda.ba
Telefon : 033/726–458
Kabinet direktora
Salih Krnjić, Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Kabinet direktora
Nerka Avdović, Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Sektor za upravljanje vodama
Almir Prljača, rukovodilac Sektora
prljaca@voda.ba
033 726-426
Sektor za planiranje
Anisa Čičić-Močić, rukovodilac Sektora
anisa@voda.ba
033 726-432
Sektor za realizaciju projekata
Mirza Bezdrob, rukovodilac Sektora
mirza@voda.ba
033 726-401
Sektor za izdavanje vodnih akata
Haris Ališehović, rukovodilac Sektora
halisehovic@voda.ba
033 726-413
Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove
Aida Salahović, rukovodilac Sektora
salahovic@voda.ba
033 726-448
Sektor laboratorija za vode
Nezafeta Sejdić, rukovodilac Sektora
nezafeta@voda.ba
033 590-863
Sektor za informacioni sistem voda
Hajrudin Mičivoda, rukovodilac Sektora
hajrudin@voda.ba
033 726-436
Google maps lokacija