Od planiranih 10 km, uređeno 5,7 km korita Bosne i pritoka u Sarajevskom polju

Na području Kantona Sarajevo, ukupna dužina vodotoka I kategorije je 47,3 km (Bosna 31 km i Željeznica 16,3 km). Od stupanja na snagu novog Zakona o vodama 2008. godine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je iz sredstava vodnih naknada u preventivne aktivnosti i radove odbrane od poplava u vodotoke I kategorije na području Kantona Sarajevo uložila 14,26 miliona KM.

Osim toga, s obzirom da je riječ o velikim sredstvima potrebnim za realizaciju obimnog projekta “Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju”, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je taj projekat kandidovala za finansiranje putem IPA sredstava. Zbog velikih šteta od poplava, Delegacija Evropske Komisije u BiH je prihvatila projektni prijedlog Agencije i odobrila finansijsku podršku implementaciji projekta. Zajedno s tim sredstvima, ukupna ulaganja u vodotoke I kategorije na području Kantona Sarajevo do danas iznose blizu 20 miliona KM.

Najznačajniji projekat za zaštitu od poplava u ovom kantonu je “Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju”. Projektnom dokumentacijom predviđena je regulacija 10 km ovog vodotoka I kategorije i njenih pritoka na području općina Ilidža i Novi Grad, od čega se 7,9 km odnosi na korito Bosne, a ostatak na regulisanje ušća pritoka na dionici uređenja. Od planiranih 10 km, do sada je uređeno 5,7 km korita Bosne i njenih pritoka na području Sarajevskog polja za šta je utrošeno blizu 11 miliona KM. Za realizaciju preostalih 4,3 km, s obzirom da su neizvedeni uglavnom radovi na području industrijske zone Rajlovac a zahtjevniji su u odnosu na urađeno, potrebno je oko 15 milona KM. Neophodni preduslov za ove radove su riješeni imovinsko-pravni odnosi i ishodovana odobrenja za građenje, što je u nadležnosti Općine Novi Grad Sarajevo.