Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na ušću Zgošće

U prethodnom periodu, Agencija za vodno područje rijeke Save finansirala je izvođenje radova na uređenju desne obale rijeke Bosne od ušća Zgošće do Cementarskog mosta na 690 metara dužine. Planom i Finansijskim planom za 2021. godinu, predviđeni su radovi na uređenju samog ušća Zgošće u rijeku Bosnu. Time će u potpunosti biti uređena desna obala Bosne između Mosta mladih i Cementarskog mosta.

Nakon provedene procedure odabira izvođača i nadzora, radovi su počeli 22. septembra ove godine. Ugovorena vrijednost je blizu 187.000 KM a rok za izvođenje 60 dana od dana uvođenja izvođača u radove.

Realizacijom ovih radova biće osigurana stabilnost i zaštita od erozije desne obale Bosne na ušću Zgošće, poboljšane hidromorfološke karakteristike korita a biće zaštićena i regionalna saobraćajnica te stambeni objekti uz nju.