Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća

U toku je uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća. Riječ je o dionici uzvodno i nizvodno od ušća Ljubine dužine 150 metara. Vrijednost projekta je blizu 250.000 KM.

Regulacija korita Bosne se izvodi kamenom oblogom u betonu. Betonska nožićna greda za stabilizaciju korita zaštićena je krupnim kamenim nabačajem. Kosina normalnog profila se izrađuje od kamene obloge utisnute u beton a postavlja se na filtersko tamponski sloj debljine 20 cm. Na pripremljenu kosinu se postavlja i geotekstil, kao dodatno osiguranje stabilnosti korita. Kamena obloga je učvršćena gredom, poprečne su na svakih šest metara.

U okviru ovih radova, u toku je i uređenje lijeve obale ušća Ljubine u rijeku Bosnu. Desna obala uređena je ranije.

Cilj projekta je spriječiti eroziju desne obale rijeke Bosne te zaštititi od plavljenja lokalne saobraćajnice i stambene objekte u neposrednoj blizini rijeke.