Plan upravljanja (2016 - 2021)

Ovaj plan upravljanja vodama je pripremljen u okviru projekta Jačanje kapaciteta u sektoru voda u Bosni i Hercegovini kojeg je finansirala Evropska unija u okviru IPA programa 2011.