Završene prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.)

Zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.)  održale su se putem ZOOM platforme, u periodu 12.-15.04.2021. godine.

Prezentacijama Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) prisustvovali su predstavnici 50 institucija vladinog sektora, lokalne zajednice, privrede i industrije, ostalih relevantnih pravnih subjekata i nevladin sektor.

Komentari, sugestije i prijedlozi na Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) mogu se dostaviti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo do 26.08.2021. godine putem web stranice (http://www.voda.ba/konsultovanje-javnosti), e-maila: planupravljanja@voda.ba ili direktno pisanim putem na adresu Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).

Kontakt osobe: Anisa Čičić-Močić (tel. 033 726 432, e-mail: anisa@voda.ba) i Amina Hasečić (tel. 033 726-404, e-mail: amina.hasecic@voda.ba ).