Aktivnosti Agencije za vodno područje rijeke Save predstavljene u programu TVSA

Održavanje i preventivne aktivnosti na vodotocima I kategorije, upravljanje zaštitnim vodnim objektima, izrada mapa opasnosti i rizika od poplava, monitoring kvaliteta voda – teme su o kojima je direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić govorio za emisiju Business TVSA. Bilo je riječi i o problemima nerješavanja imovinsko-pravnih odnosa što je uvjet za izvođenje radova na uređenju riječnih korita. Direktor Delić je, između ostalog, govorio i o uticaju naglog porasta cijena nafte i naftnih derivata te građevinskog materijala na planirane radove.

Intervju direktora Agencije za vodno područje rijeke Save Sejada Delića za TVSA možete pogledati ispod