Čišćenje korita Spreče na području MZ Krtova

Okončani su radovi na čišćenju 1.770 metara korita rijeke Spreče na području MZ Krtova, Grad Lukavac. Uklonjen je nanešeni materijal, oborena stabla i smeće iz riječnog korita. Očišćene su i obale rijeke obrasle šikarom i drvećem.

Time je povećana propusna moć korita i smanjena mogućnost izlijevanja rijeke na okolne poljoprivredne površine.

Vrijednost izvedenih radova je blizu 300.000 KM.

U ovoj, 2024. godini, planirano je čišćenje preostalih 1.500 metara korita Spreče na području MZ Krtova.