Danube Forecasting Forum 2023: O sistemima za prognozu i upozoravanju na poplave

U Budimpešti je održan dvodnevni Danube Forecasting Forum (DAFF) 2023. Bila je to prilika za stručnjake iz sektora voda zemalja dunavskog slivnog područja za razmjenu mišljenja o problemima savremene hidrologije. Unaprjeđenje saradnje, podrška prognoziranju i upravljanju rizicima od poplava te poboljšanje i usvajanje novih modela i tehnika za hidrološku prognozu i parametre u različitim vremenskim i prostornim razmjerima za fluvijalne, a posebno za bujične poplave, ciljevi su ovog značajnog prognostičkog foruma.

DAFF je održan uz podršku Strategije EU za regiju Dunava (EUSDR), Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) i Zajedničkog istraživačkog centra EK ( EC JRC ). Na ovom prestižnom skupu učestvovali su i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save. Predstavili su prognozne sisteme na vodnom području rijeke Save s posebnim osvrtom na poplavne događaje u slivu rijeke Une u decembru 2022. i maju 2023. godine.