Delegacija Kosova posjetila Agenciju za vodno područje rijeke Save

U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save boravila je delegacija Kosova. Posjet je organiziran u okviru programa koji podržava Vlada Švicarske zajedno s timom zaduženim za unaprjeđenja upravljanja sektorom voda Kosova. Značaj programa prepoznala je i Vlada Kosova. Jedna od njegovih komponenti je izgradnja informacionog sistema voda čija je uspostava na Kosovu u početnoj fazi.

-    Najbolje što mogu vidjeti je ovdje u Agenciji za vodno područje rijeke Save. Informacioni sistem je najrazvijeniji, ulaganja u njegov razvoj su stalna, a rezultat su različiti podaci bitni za održivo upravljanje vodama - kazala je voditeljica projekta Višnja Omerbegović.

Kako uspostaviti sistem i učiniti ga održivim, prikupljati podatke i vršiti njihovu obradu, osigurati sredstva za funkcioniranje ISV-a, neka su od pitanja na koje su gostima odgovarali uposlenici Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save.

Bosna i Hercegovina je kao i ostale evropske države prihvatila obavezu uspostave Informacionoig sistema voda. Podrazumijeva stručno, sistematsko i kontinuirano prikupljanje i obradu podataka, pregled, analizu, modeliranje i prezentaciju prostornih i ostalih informacija iz sektora voda. Cilj je ostvarenje strateških, planskih i operativnih  zadataka od značaja za upravljanje vodama. Rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Almir Prljača pojasnio je da u Bosni i Hercegovini, osim Agencije za vodno područje rijeke Save, djeluju i Agencija za vodno područje Jadranskog mora te JU Vode Srpske.

Gostima je prikazan kratak film o djelatnosti Agencije za vodno područje rijeke Save te prezentiran razvoj ISV-a, moduli, infrastruktura te aplikacije koje koristi.

-    Od 2005. godine i početka uspostavljanja stalna je nadogradnja Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save. Velika pažnja posvećena je njegovom održavanju što mu omogućuje nesmetan rad. Stalno je pohranjivanje, povezivanje, praćenje i obrada podataka o stanju voda bilo da je riječ o redovnim ili vanrednim situacijama - kazao je rukovodilac Odjeljenja za informacioni sistem voda Hajrudin Mičivoda.

Inoviranje rada i usklađivanje s najnovjim tehnološkim dostignućima učinilo je Informacioni sistem voda Agencije za vodno područje rijeke Save respektabilnim i nezaobilaznim u zemljama regiona, ali i šire. Važan dio je i automatski hidrološki monitoring sistem, odnosno automatske mjerne stanice za površinske i podzemne vode. Omogućavaju prikupljanje podataka o visini vodostaja, a zatim njihovo pohranjivanje u hidrološke sisteme. Krajem 2015. godine počeo je proces uspostave prognoznih sistema za rano upozorenje od poplava. Agencija danas ima platforme za prognozu na regionalnom i nacionalnom nivou. Sredinom 2021. godine završene su aktivnosti na uspostavi svih sistema.

-    Prognozni sistemi su složeni i u svom radu predstavljaju spoj četiri oblasti: informatike, meteorologije, hidrologije i hidraulike. Svaka nauka je bitna u sihroniziranom radu prognoznog sistema. Platforme za hidrološko-hidrauličku prognozu su nestrukturna mjera koja omogućava pravovremeno sagledavanje najavljenih hidrološko-hidrauličkih uvjeta na terenu. Služe kao alat za blagovremeno davanje informacija nadležnim institucijama koje provode aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara te građanima - istakao je  viši stručni saradnik za hidrauličko modeliranje i prognozu poplava Adnan Topalović.

Nakon Sarajeva, delegacija Kosova boravit će i u posjeti Hrvatskim vodama. Cilj je prikupiti što više korisnih informacija i iskustava prije nadogradnje vlastitog sistema. Impresionirani su viđenim u ISV-u Agencije za vodno područje rijeke Sava te su izrazili želju za nastavkom saradnje.