Delft-FEWS International Software Days

U holandskom gradu Delftu, u sjedištu kompanije Deltares koja je razvila sistem za prognozu i upozorenja na poplave u slivu rijeke Save – Sava FFWS, od 6. do 9. novembra 2023. održani su Delft-FEWS International Software Days, DSD 2023. Platforma Sava FFWS doprinosi jačanju institucija odgovornih za hidrometeorološke usluge i odbranu od poplava u zemljama u slivu Save. Kao zajednička prognostička platforma, dodana je vrijednost postojećim nacionalnim sistemima za prognozu i upozorenje te pruža poboljšanu osnovu za pripremu i optimizaciju mjera za ublažavanje i smanjenje posljedica poplava.

Konferenciji je prisustvovalo više od 150 eksperata za prognozu poplava iz cijelog svijeta. Bila je to prilika za razmjenu iskustava i prikupljanje novih saznanja u ovoj oblasti. Prisustvo 19 predstavnika institucija zemalja koje pripadaju slivu Save (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina) na DSD 2023, omogućeno je uz podršku i organizaciju Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, odnosno Sekretarijata Savske komisije kao koordinatora na razvoju i održavanju zajedničkog sistema za rano upozorenje od poplava na slivu rijeke Save - Sava FFWS.

Prva dva dana održan je trening o probabilističkim prognozama i web servisima. Učestvovali su  stručnjaci zemalja koje koriste prognozni sistem Sava FFWS, među njima i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save.