EU Zakonodavstvo

Dokumenti koji slijede vezani su uz zakonodavni okvir Evropske Unije i kao takvi imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu i oblast koju pokriva Agencija za vodno područje rijeke Save.

Okvirna direktiva o vodama - 2000/60/EC (neslužbeni prijevod)