EU4Green: Zelena agenda za Zapadni Balkan

Projekat EU4Green podržava zemlje Zapadnog Balkana – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju – u sprovođenju „Zelene agende za Zapadni Balkan“.


Zelena agenda za Zapadni Balkan, kao sveobuhvatna strategija rasta Evropske unije, predstavlja prekretnicu u borbi protiv sve izraženijih negativnih utjecaja klimatskih promjena. Jedan od ključnih ciljeva ovog projekta fokusiran je na poboljšanje kvalitete vode kroz podršku implementaciji Direktive o komunalnim otpadnim voda i Nitratne direktive te poboljšanje monitoringa voda. O ovim temama razgovarano je na radionici održanoj u Sarajevu. Prisutnima su prezentirane pojedinosti o ključnim temama agende, s naglaskom na monitoring površinskih i podzemnih voda te dobroj poljoprivrednoj praksi i potrebama za ispunjenje uvjeta zadatih Nitratnom direktivom.


Potpisivanjem Sofijske deklaracije o “Zelenoj agendi za Zapadni Balkan” 10. novembra 2020. godine (Green Agenda for the Western Balkans), zemlje regiona izrazile su svoju posvećenost njenoj implementaciji. Pristale su na to da će do 2050. godine izbaciti ugalj iz upotrebe te da će povećati obnovljive izvore energije. Za ispunjenje ciljeva, Evropska unija predvidjela je i paket pomoći vrijedan devet milijardi eura. Prema Deklaraciji iz Sofije, Bosna i Hercegovina je počela da se bavi nizom reformi u oblasti zaštite životne sredine, uključujući preduzimanje koraka za borbu protiv zagađenja zraka i vode, kao i krčenja šuma. Dok Deklaracija iz Sofije postavlja osnovu za suočavanje s izazovima vezano za vodu na zapadnom Balkanu, i dalje su potrebni značajni napori i resursi kako bi se poboljšalo usklađivanje sa standardima Evropske unije. Projekat EU4Green korak je prema prevazilaženju ovog jaza i osiguravanju održive budućnosti za Zapadni Balkan.