Hidrogeološka studija grupisanja vodnih tijela podzemnih voda vodnog područja rijeke Save na teritoriji Federacije BiH i Studija definiranja granice (vododijelnice i vododijelničkih zona) između podsliva rijeke Save i sliva Jadranskog mora - 1132-1-2-57-3-35/22

20-479-22_Odluka o izboru_Hidrološka studija podzemnih voda na području r Save na teritriji FBiH.pdf