III Faza - Hosting mail server, web portal www.voda.ba i web aplikacija hidrološkog monitoring sistema u realnom vremenu - 50-339-1/22

Pregovarački postupak bez objave obavještenja