Index registar

INDEX INFORMACIJA U POSJEDU „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“ SARAJEVO

Index sadrži osnovne vrste informacija koje „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, s obzirom na svoju djelatnost, posjeduje:
- Akt o osnivanju „Agencije za vodno područje rijeke Save“
- Akti „Agencije za vodno područje rijeke Save“ (Statut, Pravilnik o radu i dr.),
- Akti Upravnog odbora AVP Sava (odluke, rješenja, zaključci, preporuke i dr.),
- Akti Nadzornog odbora AVP Sava (odluke, rješenja, zaključci, preporuke, izvještaji),
- Akti direktora AVP Sava (odluke, rješenja, naredbe i dr.),
- Podaci o nabavkama izvršenim putem javnih poziva,
- Podaci o izdavanju vodnih akata,
- Podaci iz oblasti  zaštite od vanrednih i incidentnih zagađenja,
- Podaci laboratorije za vode,
- Podaci iz oblasti finansijskog i računovodstvenog poslovanja AVP Sava.