Izvršena primopredaja radova u Kaknju

Završeno je uređenje 750 metara lijeve obale Bosne od Cementarinog do Mosta mladosti u Kaknju. Prvobitno su fazno izvođeni radovi na uređenju desne obale rijeke na istoj dionici te ušće Zgošće u Bosnu. Zbog složenosti gradnje i velike investicione vrijednosti projekta, radovi su i na lijevoj obali izvođeni fazno. Tako je uređeno 554 metra korita nizvodno od Mosta mladosti, a zatim i preostalih 196 metara uzvodno od Cementarinog mosta. Ovi radovi predstavljaju završetak projekta uređenja lijeve obale Bosne, odnosno nastavak aktivnosti i provođenje mjera s ciljem sprječavanja štetnog djelovanja voda u naselju Povezice u općini Kakanj.

S obzirom na to da se ova dionica nalazi u urbanom području općine, stambeni objekti i lokalna saobraćajnica zaštićeni su od plavljenja, a stanovnici imaju i lijepo uređenu šetnicu.

Ugovorena vrijednost ove faze radova iznosila je blizu 450.000 KM.