JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na području općine Maglaj prema lotovima kako slijedi:

 

Općina Maglaj:

LOT 1: na lokalitetu naselje Maglaj – uzvodno i nizvodno od gradskog mosta –17.000 m3

LOT 2: na lokalitetu ušće potoka Jandrošac i ostali lokaliteti – 1.300 m3

LOT 3: na lokalitetu naselje Omerdino polje – 3.000 m3

LOT 4: na lokalitetu naselje Ulišnjak – 10.000 m3

LOT 5: na lokalitetu naselje Ulišnjak - Fojnica – 8.000 m3

LOT 6: na lokalitetu ušća rijeke Liješnice – 500 m3

LOT 7: na lokalitetu ušća rijeke Jablanice – 800 m3

LOT 8: na lokalitetu ušća rijeke Bistrice – 800 m3

 

Za više informacija kliknite OVDJE