JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeka Bosne na području općine Žepče prema lotovima kako slijedi:

 

Općina Žepče:

LOT 1: na lokalitetu naselje Begov Han – nizvodno od ušća Pepelarske rijeke prema mostu – 16.000 m3

LOT 2: na lokalitetu naselje Golubinja – ušće rijeke Željeznice – 4.000 m3

LOT 3: na lokalitetu naselje Želeća – uzvodno od mostova – 8.000 m3

LOT 4: na lokalitetu ušća rijeke Papratnice – 4.500 m3

LOT 5: na lokalitetu ušća rijeke Ograjine – 3.500 m3

LOT 6: na lokalitetu naselje Globarica - Mišići ada – 10.000 m3

LOT 7: na lokalitetu naselje Lupoglav – nizvodno od vodozahvatnog objekta – 8.000 m3

 

Za više informacija kliknite OVDJE