JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne u općini Maglaj

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne u općini Maglaj (PDF)