JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE DRINE

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeka Drine prema lotovima kako slijedi:

 

Općina Foča u FBiH:

LOT 1: na lokalitetu Crna stijena, općina Foča u FBiH – 900  m3

 

Grad Goražde:

LOT 2: na lokalitetu Perjani I, grad Goražde – 375 m3

LOT 3: na lokalitetu Džindići, grad Goražde – 900 m3

 

Za više informacija kliknite OVDJE