Kontinuiran razvoj Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save

U periodu od 2008. godine do danas, Agencija za vodno područje rijeke Save je u okviru Informacionog sistema voda razvila sve katastre voda, koje uključuju module za površinske i podzemne vode, monitoring, zaštitu i korištenje voda te zaštitu od voda i vodno dobro.

 - Ovaj sistem nam u svakodnevnom radu pruža mogućnosti da kvalitetno i na vrijeme ispunjavamo sve svoje obaveze. Svi podaci koji se prikupljaju kroz naš svakodnevni rad na terenu se pohranjuju u centralni informacioni sistem, odakle se kasnije koriste za razne potrebe: kod upravljanja vodama, poplavnim rizicima, zaštitom od voda, monitoringom - kazao je za Fenu rukovodilac Odjeljenja za informacioni sistem voda Hajrudin Mičivoda.

Također, svi podaci su raspoloživi široj javnosti, institucijama i kompanijama.

-Sav taj sistem je koncipiran tako da pomogne u radu našim kolegama da ispunjavaju obaveze kroz različite tipove web aplikacija, sisteme i baze podataka, kao i preglednike prostornih podataka - istakao je Mičivoda.

Trenutno se provodi nadogradnja Informacionog sistema voda s modulom za izradu Plana upravljanja poplavnim rizikom.

-S obzirom da je taj projekat u toku, mi sada sistem prilagođavamo da bi sve te podatke koji se produciraju kroz Plan upravljanja poplavnim rizikom za naredni ciklus od šest godina mogli pohraniti u centralni informacioni sistem i da bi ih kasnije mogli svakodnevno koristiti - ukazao je Mičivoda.

Osim navedenog, trenutno se radi karta erozije za Federaciju BiH i Brčko Distrikt.

- Također, centralni informacioni sistem nadograđujemo za potrebe podataka projekta karta erozije. Rezultate svih projekata ćemo pohraniti u centralni informacioni sistem i to će kasnije koristiti općinama i drugima institucijama za njihov svakodnevni rad - rekao je Mičivoda u izjavi za Fenu. (AVP SAVA/FENA)

Izjavu rukovodioca Odjeljenja za informacioni sistem voda pogledajte u sljedećem videu.