Kružni tok vode u prirodi

1. Sunčeva toplota izaziva isparavanja iz rijeka, jezera i mora, te isparavanje iz biljaka. Tako se stvara određena količina vodene pare koja tako zagrijana odlazi u više slojeve atmosfere
2. Ohlađena vodena para dalje formira oblake 
3. Dodatno ohlađeni oblaci nadalje stvaraju kišu i snijeg
4. Kiša i otopljeni snijeg vraćaju se kroz vodene tokove u jezera i mora
5. Voda koju zemlja upije u proces se vraća kroz podzemne tokove i isparavanjem sa površine