Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BIH (2024. - 2029.)

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNIH KONSULTACIJA ZA NACRT PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2024-2029)

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 70/06), te Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (Sl.novine FBiH, br. 26/09), Agencija za vodno područje rijeke Save (u daljem tekstu Agencija) priprema Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029)

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save se implemetnira u sklopu Projekta pod nazivom „Tehnička pomoć za pripremu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu” koji se finansira iz IPA II fonda, a implementira uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH.

Ovaj dokument, kao i prateći dokumenti su dostupni u nastavku.

Javna prezentacija Nacrta Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029) održat će se:

20.12.2022. god. Hotel Hills Sarajevo (ul. Butmirska cesta 18, Ilidža 71210) sa početkom u 12:00h.
17.01.2023. god. Grand Hotel Tuzla (ZAVNOBiH-a 13, Tuzla 75000) sa početkom u 12:00h.
07.02.2023. god.  Hotel Park Bihać (Petog korpusa 3, Bihać 77000) sa početkom u 12:00h.

Molimo Vas da putem e-maila: frmp@suezconsulting.rs izvršite prijavu svih sudionika iz Vaše organizacije koji planiraju prisustvovati prezentaciji Nacrta Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029), najkasnije 2 (dva) dana prije datuma zakazanih prezentacija do 15.00 sati.

Ovim putem Vas ujedno pozivamo da svoje komentare, sugestije i prijedloge naNacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029), dostavite Agenciji najkasnije do 30.04.2023. god.

Komentare, sugestije i prijedloge možete dostaviti:
•    putem web stranice : https://voda.ba/obrazac-za-konsultacije
•    putem e-maila: frmp@suezconsulting.rs  i
•    direktno pisanim putem na adresu Agencije (ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71 000 Sarajevo).

Nakon završetka postupka konzultiranja javnosti navedeni dokumenti će biti dorađen i isti će biti upućen u dalju zakonsku proceduru.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2024. – 2029.)


Lista aneksa:
ANEKS 1. Pozadinski izvještaji
Aneks 1.1. Pozadinski izvještaj za zadatak 1
Aneks 1.2. Pozadinski izvještaj za zadatak 2
Aneks 1.3. Pozadinski izvještaj za zadatak 3
Aneks 1.4. Pozadinski izvještaj za zadatak 4
Aneks 1.5. Pozadinski izvještaj za zadatak 5
Aneks 1.6. Pozadinski izvještaj za zadatak 11


ANEKS 3. Pregledni izvještaji predloženih mjera identificiranih kroz mape opasnosti i mape rizika od poplava te kroz analizu hidrauličkih modela
Aneks 3.1. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Une - UoM 1
Aneks 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1
Aneks 3.3. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Bosne - UoM 1
Aneks 3.4. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Drine - UoM 1
Aneks 3.5. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Vrbas - UoM 1
Aneks 3.6. Pregled predloženih mjera na općinskom nivou - UoM 1