Nastavak realizacije projekata u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede u Olovu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić je s direktorima projektne jedinice koja realizira projekte IFAD-a Halilom Omanovićem i Agencije za vodno područje rijeke Save Sejadom Delićem posjetio Općinu Olovo. Na sastanku s načelnikom  Đemalom Memagićem razgovarano je o stanju u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede na području ove općine.
Izjave nakon sastanka za agenciju FENA pogledajte u nastavku.