Nepredviđeni radovi na uklanjanju betonskog zuba postojećeg parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine

Nepredviđeni radovi na uklanjanju betonskog zuba postojećeg parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine (PDF)