Nova organizaciona jedinica AVP Sava - Sektor za informacioni sistem voda

Značaj Informacionog sistema voda najbolje se ogleda u općim ciljevima njegove uspostave definiranim članom 98. Zakona o vodama FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06). To su:

1. racionalizacija, integracija i optimizacija odlučivanja u sektoru voda kroz proces korištenja informacione i komunikacione tehnologije,
2. razmjena i objedinjavanje informacija interno - unutar sektora voda i eksterno - s vanjskim i međunarodnim institucijama.

Od osnivanja Agencije, rad ISV-a bio je organiziran u okviru Sektora za upravljanja vodama kao Odjeljenje za ISV. U toku 2016. godine uspostavljen je moderni informacioni centar opremljen najsavremenijom informatičkom infrastrukturom. Stvoreni su uvjeti za unaprjeđenje rada i funkcioniranje različitih cjelina u okviru Odjeljenja za ISV, a prije svega hidrološki monitoring i sistem za rano upozorenje od poplava. Zbog važnosti korištenja, održavanja i rada Informacionog sistema i njegovih cjelina, formirana je nova organizaciona jedinica unutar Agencije, odnosno Odjeljenje za ISV postalo je Sektor za ISV. U Sektoru su formirane dvije zasebne cjeline/odjeljenja: Odjeljenje za informacioni sistem voda i Odjeljenje za prognozu.